Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Hack one hit cf 1092, hack wall cf 1092, CnProModz 5.2 hack cf 1092 fix blog acc

+ 17.9.2011: Update CnProModz 5.0 and 5.1 fix detect hack
+ 15.9.2011: Update CnProModz 4.9 fix detect hack
+ 15.9.2011: Update CnProModz 4.8 fix detect hack, onehit, headshot
+ 14.9.2011: Update CnProModz 4.7 fix detect hack
(Hack one hit và auto headshot có thể ko hoạt động. Sẽ được fix sớm)
+ 11.9.2011: Update CnProModz 4.6 fix detect hack
+ 7.9.2011: Update CnProModz 4.5 fix block acc
+ 6.9.2011: Update CnProModz 4.4 fix block acc
+ 4.9.2011: Update CnProModz 4.3 fix update for CF Indo and fix block acc
+ 4.9.2011: Update CnProModz 4.2 fix block acc
+ 3.9.2011: Update CnProModz 4.0 + 4.1 fix block acc
+ 1.9.2011: Update fix block acc cho CF Việt Nam
Nhấn Shift để bật black walllink download :   http://www.mediafire.com/?scc7f4ra6s3wl78

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét